Opiskelijaprojekti Corvus

Syksyn 2010 ja kevään 2011 Controla toteutti Vika.fi -palvelun yhdessä Jyväskylän Ammattikorkeakoulun kanssa. Palvelu rakennettiin JAMK:n opiskelijaprojektina, jota toteuttamassa oli opiskelijaryhmä Corvus. Valmis tuotos löytyy osoitteesta: www.vika.fi.

Controlan intressit opiskelijaprojektin toteuttamiseen olivat jo tovin aikaa muhineen Vika.fi -idean toteutus, ulkopuolisen www-tiimin johtamiseen liittyvien toimintamallien selvittäminen, Controlan omien projektinhallintajärjestelmien ja käytäntöjen testaaminen sekä tiedon kerääminen siitä minkälaista osaamista JAMK synnyttää.

Projekti onnistui päätavoitteessaan eli Vika.fi -palvelun toteuttamisessa. Kyseinen palvelu rakennettiin Joomla!-julkaisujärjestelmää ja Google Maps -karttapalvelua hyödyntämällä. Projektiryhmä vastasi itsenäisesti teknisestä toteutuksesta Controlan henkilöstön osallistuessa katselmointiin, suunnitteluun ja opastukseen.

Projektin seuraamiseen ja hallintaan käytettiin Controlan käytössä olevaa Redmine-projektinhallintaohjelmistoa, joka osoittautui projektin edetessä hyväksi työkaluksi. Projektiin liittyvä viestintä ja toteutuksen seuraaminen onnistui mainiosti. Samalla pystyttiin selvittämään niitä ongelmakohtia ja asioita, joita täytyy huomioida ns. ulkopuolisen www-tuotantoyksikön hallinnoinnissa.

Projektiin sisältyi 1300h työpanosta opiskelijoilta, sisältäen projektin hallinnointiin tarvittavat erinäiset palaverit ja katselmoinnit. Projektin hallintoon käytettiin runsaasti aikaa – ehkä liikaakin – mutta ajankäyttöä arvioitaessa on hyvä muistaa myös projektin koulutuksellinen rooli. Silti projektinhallinnon jähmeys ja siihen kuluva aika osittain yllätti.

Toteutus opiskelijaprojektina antoi hyvän kuvan siitä osaamisesta, jota Jyväskylän Ammattikorkeakoulun luentosaleissa ja labroissa tällä hetkellä kehittyy. Kokonaisuutena projektista voi antaa arvosanan 8, suurimpien ongelmien ollessa lähinnä siinä, ettei toteutusta käynnistettäessä Controlalla ollut realistista kuvaa siitä, mitä kaikkea projektiin on järkevä sisällöllisesti määrittää.

Pienen yrityksen näkökulmasta opiskelijaprojektin toteutus tipahtaa kategoriaan ”toteutetaan ehkä myöhemmin”, koska projektiin sitoutetut resurssit vs. saadut hyödyt eivät tuo niin paljon lisäarvoa pienelle toimijalle kuin hivenen suuremmalle yritykselle. Kaiken kaikkiaan projekti oli toteuttamisen arvoinen, siitä tyydyttävä kouluarvosana.

Projektin loppuraportti löytyy Controlan sivuilta.

Kommentointi on suljettu.